Giặc Hán đốt phá nhà Nam – Kỳ 13 (Huỳnh Tâm)


GiacHandotphanhaNam-HuynhTam 083Nguồn:

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7288:gi-c-han-d-t-pha-nha-nam-ky-13-huynh-tam&catid=65&Itemid=301

“…Tư liệu đang nằm trong tình trạng mạch nước rõ rỉ và dĩ nhiên lâu ngày ắt phải thấm đất ướt sâu. Hy vọng sẽ chảy mãi không cạn nguồn sự thật mà đã hơn 74 năm cấm kỵ mà người dân không được biết đến. Chúng tôi tin rằng nhân dân Việt khó chấp nhận kẻ phản bội Tổ quốc lại tự do sống nhởn nhơ trong nhà Việt Nam…”