Hà Nội biểu tình chớp nhoáng trước toà đại sứ Trung Cộng


HNXuongDuong001Ngày 09-05-2014 Hà Nội. Một nhóm thanh niên và nhân sĩ trí thức yêu nước đã tập họp trước Tòa đại sứ Trung Quốc, căng biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng cách đưa giàn khoan kiên cố vào trong vùng lục địa, đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

HNXuongDuong002HNXuongDuong003HNXuongDuong004HNXuongDuong005

Nhóm biểu tình đầu tiên, kể từ ngày 02/05 đến nay, có tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện.

Tác giả Tô Văn Trường viết: “…NHK (truyền hình của Nhật Bản) muốn xin sử dụng hình ảnh về tầu của Trung Quốc phun vòi rồng, húc hư hại các tầu cảnh sát biển của ta đã được Bộ ngoại giao và cảnh sát biển đồng ý nhưng Ban tư tưởng văn hóa thì lại nói KHÔNG!? Cho nên họ đã phải chờ đợi 2 ngày nay rồi!”

Chuyện chỉ có ở Việt Nam! Mình gặp nạn, người ta lên tiếng giúp lại trì hoãn việc làm của người ta.