Putin lùi, Tập Cận Bình tiến và thế tiến thoái lưỡng nan của Phạm Bình Minh? (Việt Hoàng)


President Putin continues his working visit to Far Eastern Federal DistrictNguồn:

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8054:putin-lui-t-p-c-n-binh-ti-n-va-th-ti-n-thoai-lu-ng-nan-c-a-tr-n-binh-minh-vi-t-hoang&catid=66&Itemid=301

“…Việt Nam đang đứng trước một sự lựa chọn sống còn. Quyền quyết định không còn nằm ở phía chính quyền mà đang nằm ở phía nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trí thức tinh hoa Việt Nam…”