Tiếng nói từ những trái tim yêu nước


 

Biểu ngữ “Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược” tiếng Việt và …

… tiếng Tàu
Tâm tư của một người dân tham dự biểu tình tại Hà Nội:
Cũng tại Hà Nội, đây là lời của ông Nguyễn Văn Nghiêm, cựu giảng viên đại học:
Nhà dân chủ Lê Đình Nhân cũng cho biết:
Và từ Sài Gòn, một chị tham dự biểu tình đã kể lại:
Và một biểu ngữ đặc biệt từ trang blog Hạnh Nhân
Lê Vĩnh, Nguyễn Vũ, Ngọc Thu, Anh Quyên, Quang Thành, Hoàng Long tường thuật
11 giờ sáng ngày 11/5/2014 (giờ Việt Nam)