Không ổn rồi anh Tư ơi!


HCMINH

Bác Hồ bắt nhịp hát bài Kết đoàn tại Vườn Bách Thảo, Hà Nội, 1960

Chép sử Việt nói bài hát Kết đoàn là ta chôm bài hát Đoàn kết là sức mạnh của Tàu là không chuẩn, nếu hiểu “chôm” theo nghĩa ăn cắp bản quyền. Bài hát Kết đoàn của ta bê gần như nguyên xi bài  Đoàn kết là sức mạnh của Tàu thật, nhưng không phải “chôm”. Đã từ lâu bài hát Kết đoàn đã ghi rõ ràng: Nhc: Lư Túc, lời Mục Hồng, lời Việt: sưu tầm, sao gọi là “chôm” được?

 

 

Vào thời buổi ” bốn phương vô sản đều là anh em”, trong khi âm nhạc nước nhà (là nói nhạc tuyên truyền) còn ở tình trạng xòn xòn xòn  đô xòn thì việc chú em lấy bài hát của ông anh, chế biến lời chút đỉnh rồi “phổ biến cho toàn dân ta” có thể chấp nhận được. Chẳng sao cả. Ông anh lấy đó làm vui, hà cớ gì mà kiện cáo? Vả, một khi bài hát được ” nâng lên tầm quốc gia” chắc chắn chú em đã thưa gửi trước với ông anh rồi, chắc chắn ông anh đã hảo lơ hảo lơ rồi. Kiện cáo thế nào?
Có điều mình quá ngạc nhiên khi Chép sử Việt “bật mí”: Thông báo số 319-TB/TW ngày 1/4/2010 Kết luận của Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang ký về việc tổ chức “Ngày âm nhạc Việt Nam”. Trong Thông báo có đoạn:

… 1- Đồng ý lấy ngày 03 tháng 9 hàng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” tại công viên Bách Thảo, Hà Nội (1960) là Ngày âm nhạc Việt Nam …
Thế này không ổn đâu anh Tư ơi!
Tại sao lấy ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài hát của Tàu làm ” Ngày âm nhạc Việt Nam”? Chúng ta có thể mượn nhạc Tàu làm bài hát của ta.  Có thể lấy ngày Bác chỉ huy dân chúng hát bài Kết đoàn làm ngày Toàn quốc đoàn kết  chứ không thể lấy ngày phổ biến nhạc Tàu làm “Ngày âm nhạc Việt Nam”, nó vừa sai vừa lố anh Tư à.
Anh Tư ơi nghĩ lại đi! 

 

Mà cũng lạ, tại sao Ban Bí thư ra thông báo vậy mà giới âm nhạc Việt Nam  ai nấy đều im re, các nghệ sĩ nhạc Việt không ai biết hay không ai còn có liêm sĩ!?

Mặt tái mét, phờ phạc, quần áo xộc xệch của anh Tư và mặt đỏ lừ, nét hưng phấn thỏa mãn của người đẹp Lý Nhã Kỳ

Nguyễn Quang Lập