Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa phát thanh bằng tiếng Việt  


 

9e528-sg3Huynh Khai Yen·52 videos

Published on May 15, 2014

Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa phát thanh bằng TIẾNG VIỆT xác nhận rằng:
Trung Quốc khai thác dầu khí trong VÙNG BIỂN VIỆT NAM theo sự ĐỒNG Ý của ĐCSVN qua công hàm Phạm văn Đồng.

Trái banh đang tiến xuống khung thành Đội Việt Nam do cú BÁN ĐỘ của tiền vệ Phạm văn Đồng khi nhận banh từ hậu vệ Hồ Chí Minh. Bây giờ hàng phòng ngự Bộ Chính Trị tính sao đây?

Hông lẽ đổ thừa, hai thằng cầu thủ kia hông phải đội mình?

Hay chỉ biết đi ĐỐN GIÒ, NẮM ÁO để ăn PHẠT ĐỀN?

Mấy cầu thủ ĂN HẠI ĐÁI NÁT này hông lẽ không đuổi ra sân được sao?

“Các người đã thiếu Trung Quốc trên 870 tỉ trong chiến tranh Điện Biên Phủ và chiến tranh chống Mỹ …”

Trung Quốc tính sổ rồi đó ….

Thống nhất Việt Nam, mất 40 năm đi lại con đường như Mỹ mà phải thiếu nợ 870 tỉ

Trong khi, Mỹ viện trợ cho Việt Nam KHÔNG HOÀN LẠI hơn ngần ấy tiền. Nếu thống nhất Việt Nam và đi theo con đường của Mỹ như hôm nay thì Việt Nam đã bỏ xa Hàn Cuốc, Sing Cuốc, Thái Cuốc rồi và lại KHÔNG CÓ NỢ.

Đúng là giờ Việt Nam mới biết nên cho lũ nhóc nó học … KINH TẾ …